Čo priniesla Národná konferencia SAEŠ? 21Games pripomienkovali niekoľko bodov

Uverejnené od Marek Harvan 27. januára 2022 v Novinky

Členovia 21Games sa v stredu, 26.1.2022 zúčastnili IV. Národnej konferencie Slovenskej asociácie elektronických športov, ktorá sa odohrávala v online formáte.

Na Národnej konferencií prezentovalo vedenie SAEŠ úspechy asociácie roka 2021.

SAEŠ poskladala národné reprezentácie v rôznych hrách, tou najúspešnejšou bola reprezentácia v CS:GO, ktorá na Majstrovstvách sveta IESF v Eliate obsadila delené piate miesto.

Úspechy zaznamenala SAEŠ takisto na politickej pôde. Podľa vedenia SAEŠ je asociácia ústredným partnerom pre ešport na pôde MŠVVaŠ SR (ministerstva školstva), napriek tomu, že ešte nie je plným členom SOŠV (Slovenského olympisjkého a športového výboru). SAEŠ je momentálne čakateľským členom v SOŠV a v prípade, že bude ešport uznaný za šport na medzinárodnej scéne, SAEŠ má veľkú šancu stať sa členom tohto výboru v dohľadnej dobe.

Na Národnej konferencií sa hovorilo takisto o aktivitách komisie univerzitného e-športu a schválil sa i rozpočet SAEŠ na budúci rok.

Majstrovstvá sveta IESF 2021. Zdroj: Hashtag

Za 21Games sme navrhli body programu, v ktorých sme pripomienkovali niektoré aktivity SAEŠ v predchádzajúcom roku.

Pripomienkovali sme výberové konanie na udeľovanie titulu Univerzitného Majstra SR, ktoré podľa nášho názoru nebolo prezentované dostatočne včas a transparentne. Predseda komisie univerzitného e-športu nám dodal všetky dostupné materiály a dal veci na správnu mieru.

Takisto sme sa tvrdo vyhradili voči prístupu SAEŠ, kvôli ktorému bola organizácia i mediálny výstup všetkých národných podujatí v rukách jedného organizátora bez predchádzajúcej komunikácie v rámci SAEŠ. Dostali sme prísľub prezidenta SAEŠ, že o nasledujúcich národných podujatiach bude prebiehať otvorenejšia diskusia medzi členmi.

Poukázali sme na nízku komunikáciu vo vnútri asociácie, kvôli ktorej dochádzalo k nedorozumeniam voči členom ale aj nečlenom SAEŠ počas celého roka. K tomuto bodu viedla dlhšia diskusia, ktorá sa uzavrela s tým, že komunikácia členov aj nečlenov SAEŠ bude pravidelnejšia aj konštruktívnejšia.

Ceníme, že ku všetkým našim poznámkam sa viedla otvorená a vecná diskusia, počas ktorej sme našli s vedením asociácie spoločné riešenia do budúcna. Sme radi, že sme sa v týchto bodoch zhodli ako s ostatnými členmi SAEŠ, tak i s jej vedením. Taký prístup považujeme v 21Games za najlepšiu cestu, ako zjednotiť rozdelenú ešportovú scénu na Slovensku, čo je v konečnom dôsledku prínosom pre samotných hráčov.

Do roka 2022 sme si navzájom prisľúbili lepšiu internú komunikáciu, ako i zvýšenie pozornosti v oblasti tém, ako podpora vznikajúcich tímov na Slovensku, pestrejšia komunikácia navonok, vzájomné zverejňovanie termínov podujatí medzi československými organizáciami, ako i zjednotenie mobilnej ešportovej scény čo sa týka pravidiel i prenášania trestov medzi súťažiami.

Za 21Games sme prisľúbili, že naši členovia v SAEŠ osobne dohliadnu na časť problémov, na ktoré sme poukázali. Veríme totiž, že napriek nedostatkom je SAEŠ projekt potrebný i prospešný pre všetkých organizátorov, tímy i hráčov pôsobiacich na slovenskej ešportovej scéne a preto je potrebné tento projekt naďalej rozvíjať.

Tím 21Games